285 айл өрхийг цахилгаан, дулааны болон бохирын шугамд холбогджээ

285 айл өрхийг цахилгаан, дулааны болон бохирын шугамд холбогджээ

Хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг шошгын мэдээлэл

Хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг шошгын мэдээлэл

О.Мөнхжаргал: Бид харилцагчдынхаа гарт дэлхийн хөрөнгийн биржүүдийн арилжаанд оролцох удирлагыг нь атгуулж байна

Бид харилцагчдынхаа гарт дэлхийн хөрөнгийн биржүүдийн арилжаанд оролцох удирлагыг нь атгуулж байна

Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх баримт бичиг

Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд иргэн, хуулийн этгээд  дараахь нийтлэг шаардлагыг хангасан байна

Байгаль орчны чиглэлээр амжилттай суралцаж буй 20 оюутанд тэтгэлэг гардууллаа

МУИС, ХААИС, ШУТИС, МУБИС-д байгаль орчны чиглэлээр мэргэжил эзэмшиж буй 3.2-оос дээш голчтой III дамжааны 20 оюутанд БОАЖ-ын сайд Н.Цэрэнбат тус бүр...