Нүүр хуудас Бидний тухай

Бидний тухай

Манай www.TUG.mn мэдээллийн сайт нь Монгол Улсад өрнөж буй нийгэм, улс төр, хууль эрх зүй, үйл явдлын бодит мэдээллийг нэг цэгт төвлөрүүлж 2016 оноос эхлэн иргэдийн цахим индэр болж тасралтгүй ажиллаж байна.

Мэдээлэлд суурилсан нийгмийн хурдацтай хөгжил дэвшилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нийтийн хуулийн мэдлэгийг өргөжүүлэхэд чиглэсэн зорилгын хүрээнд сэтгүүлзүйн мэргэжлийн ёс зүйн зарчмыг чанд мөрдөж, мэдээллийг шуурхай, тэнцвэртэй, хүртээмжтэй, шинэлэг байдлаар уншигч, үзэгчдэд хүргэх зарчмыг баримталж ажилладаг баг хамт олон юм.

Бид аль нэгэн нам, улс төрийн хүчнээс хараат бусаар иргэн төвтэй сэтгүүлзүйг хөгжүүлж, иргэдийн хэлэх чөлөөт индэр байх болно.

Манай www.TUG.mn мэдээллийн сайт нь дам болон шууд хандалтаар Twitter: tug.mn, Facebook: ТУГ.мн хаягаар сайтын мэдээллийг нийтэлж, олон зуун дагагчдын хүрээнд түгээдэг билээ.